მისია

ჩვენი მისიაა ვიყოთ ხმა ტრანს ადამიანებისა თანასწორი და სამართლიანი საზოგადოების შენებაში. ჩვენ ვშრომობთ ტრანს და ქვიარ ადამიანების კეთილდღეობისათვის, მათი გაძლიერებისა და თვითრეალიზებისთვის, ხელშემწყობი პირობების, კეთილგანწყობილი, სოლიდარული და ინკლუზიური გარემოს შექმნისთვის.