ხედვა

ჩვენ ვაღიარებთ ჩაგვრისგან თავისუფალ, თანასწორ და სამართლიან საზოგადოებას, სადაც ქვიარ მოძრაობა სოლიდარულია, ინტერსექციურია და პასუხობს მრავალფეროვნების საჭიროებებს; სადაც გენდერული მრავალფეროვნება და ტრანს ადამიანების უფლებები არის აღიარებული და დაცული, თემი გახსნილია და იკავებს აქტიურ სამოქალაქო პიზიციას საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სადარაჯოზე.