ერთად დავძლიოთ ჰომოფობია, ბიფობია და ტრანსფობია საქართველოში

ლბტ ქალთა ორგანიზაციული უნარების განვითარება

ლბტ ქალთა ორგანიზაციული უნარების განვითარება

ლბტ ქალთა ორგანიზაციული უნარების განვითარება

დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა5 იანვარი 2016 – 5 სექტემბერი 2016

პროექტის ბიუჯეტი: 5000 დოლარი

პროექტის მიზანია „ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ 15 წევრისგან შემდგარი ჯგუფის ორგანიზაციული განვითარება ადამიანური რესურსების, ტექნიკური ბაზის და ტრანსფარანტულობის გაუმჯობესების საფუძველზე.

 

განხორციელებული აქტივობები:

I ეტაპი - პროექტის მონაწილეებისთვის 7 დღიანი ტრენინგის ჩატარება

II ეტაპი - ორგანიზაციის ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

III ეტაპი - ორგანიზაციის ვებ-გვერდის შექმნა/დამუშავება

IV ეტაპი - რადიო გადაცემების მომზადება/ჩაწერა და საიტზე განთავსება

admin

Leave a Reply

Close
?>