ერთად დავძლიოთ ჰომოფობია, ბიფობია და ტრანსფობია საქართველოში

19 მარტს დასრულდა "ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ სასწავლო პროგრამა

19 მარტს დასრულდა "ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ სასწავლო პროგრამა

19 მარტს დასრულდა “ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ სასწავლო პროგრამა

 
19 მარტი,2016

 

19 მარტს დასრულდა "ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ სასწავლო პროგრამა - „ეფექტური კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები“. აღნიშნული სასწავლო კურსი მოიცავდა ტრენინგებს, სემინარებს, ლექციებს, დისკუსიებს და ჯგუფურ სამუშაოებს ინტერპერსონალური ურთიერთობების შესახებ. პროექტი 2015 წლის 19 დეკემბერს დაიწყო და სამი თვის განმავლობაში გძელდებოდა. სულ სასწავლო პროგრამა გაიარა 43-მა ახალგაზრდამ.

admin

Leave a Reply

Close
?>