ერთად დავძლიოთ ჰომოფობია, ბიფობია და ტრანსფობია საქართველოში

Category: ვაკანსიები

ტრენინგი და მცირე გრანტების პროგრამა

ტრენინგი და მცირე გრანტების პროგრამა

ასოციცია „თემიდა“ და „ახალგაზრდები მშვიდობისა და თანასწორობისთვის“ ILGA Europe-ს მხარდაჭერით ახორციელებენ სატრენინგო კურსს სიძულვილის ენისა და ადამიანის უფლებების განათლების შესახებ - „No Hate Embassy – Allies Edition“. ...

ვაკანსია რედაქტორის პოზიციაზე

ვაკანსია რედაქტორის პოზიციაზე

„ლგბტქი ასოციაცია-თემიდა“ არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მისიაა ლბტ ქალთა გაძლიერება და ლგბტქი ადამიანთა მხარდაჭერა მათი თვითრეალიზებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი ჩართვის გზით. „ლგბტქი ასოციაცია-თემ ...

ვაკანსია თარჯიმნის (ინგლისური-ქართული) პოზიციაზე

ვაკანსია თარჯიმნის (ინგლისური-ქართული) პოზიციაზე

„ლგბტქი ასოციაცია-თემიდა“ არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მისიაა ლბტ ქალთა გაძლიერება და ლგბტქი ადამიანთა მხარდაჭერა მათი თვითრეალიზებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი ჩართვის გზით. „ლგბტქი ასოციაცია-თემ ...

Close
?>