ერთად დავძლიოთ ჰომოფობია, ბიფობია და ტრანსფობია საქართველოში

Category: პროექტები დასრულებული

ლბტ ქალთა კლუბი

ლბტ ქალთა კლუბი

დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში პროექტის ხანგრძლივობა:  1 აპრილი 2015 – 30 სექტემბერი 2015 პროექტის ბიუჯეტი: 3000 ევრო პროექტის მიზანი იყო 10 ლბტ ქალისგან შემდგარი ახალგაზრდული ჯგუფის ფორმირება და ტრენინგების მეშვე ...

სასწავლო კურსი სტუდენტებისთვის "ეფექტური კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები"

სასწავლო კურსი სტუდენტებისთვის “ეფექტური კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები”

პროექტის ხანგრძლივობა:  19 დეკემბერი 2015 – 19 მარტი 2016 სასწავლო კურსის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის ინტერპერსონალური ურთიერთობების ძირითადი თეორიების გაცნობა და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების შედეგად მიღებული ცოდნ ...

Close
?>