ერთად დავძლიოთ ჰომოფობია, ბიფობია და ტრანსფობია საქართველოში

მიზნები

„ლგბტქი ასოციაცია-თემიდას“ მიზნები:

 • ასოციაციის წევრთა სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა;
 • სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გამართვა, რომლებიც მიმართულია ლგბტქი (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ქვიარი, ინტერსექსი) თემის წევრთა ცხოვრების გამრავალფეროვნებისა და განვითარებისკენ;
 • ლბტ ქალთათვის სპეციფიკური ჯანდაცვის სერვისების შექმნა და მიწოდება;
 • მსმ (მამაკაცი, ვისაც სექსი აქვს მამაკაცთან), ქსქ (ქალი, ვისაც სექსი აქვს ქალთან) და ტრანსგენდერ ადამიანთათვის სპეციფიკური ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება;
 • ლბტ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევისკენ მიმართული პრევენციული ღონისძიებების გატარება;
 • ლბტ ქალთა სოციალური მხარდაჭერა და მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდება;
 • საზოგადოების ინფორმირება ლგბტ საკითხების, ლგბტ ადამიანთა პრობლემებისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ;
 • ტოლერანტული გარემოს შექმნისაკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება;
 • ინფორმაციისა და ინტერესების გაცვლა ლგბტქი ადამიანთა და მათ მხარდამჭერებს შორის;
 • სკოლებში ბულინგის მსხვერპლი ლგბტქი მოსწავლეების დაცვა და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა;
 • ინტერნალიზებული ჰომოფობიის/ტრანსფობიის დაძლევა ლგბტ თემში.

Close
?>