ყირგიზეთის სამოქალაქო საზოგადოება საფრთხეშია: საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციების მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის

მომდევნო დღეების განმავლობაში მოსალოდნელია ყირგიზეთის მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება, რომლებიც კრებითად ცნობილია