გზამკვლევი 🏳️‍⚧️ რა უნდა ვიცოდეთ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ

“ქვიარ ასოციაცია – თემიდამ” მორიგი პუბლიკაცია გამოსცა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ. პუბლიკაციაში