პრაქტიკული გზამკვლევი 🏳️‍⚧️ გენდერის სამართლებრივი აღიარება და ტრანსპეციფიკური სერვისები

“ქვიარ ასოციაცია – თემიდა” წარმოგიდგენთ პრაქტიკულ გზამკვლევს ტრანს და გენდერულად არაკონფორმული ადამიანებისათვის. პუბლიკაცია