ქვიარ ასოციაცია – თემიდა აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციის ოფიცრის პოზიციაზე

ქვიარ ასოციაცია – თემიდა აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციის ოფიცრის პოზიციაზე. „თემიდა“ ქვიარ-აქტივისტური, ტრანს სათემო ორგანიზაციაა,