სერვისები

თუკი ხარ ლგბტქი თემის წევრი, განიცდი ძალადობას ან ხარ სხვა კრიზისულ მდგომარეობაში და დაკარგე საცხოვრისი „თემიდა“ დროებით საცხოვრისს

დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, “ქვიარ ასოციაცია- თემიდა“, სამუშაოს მაძიებელ დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ კონსულტაციებს. საკონსულტაციო შეხვედრები მიზნად

“ქვიარ ასოციაცია – თემიდა” ტრანს და ქვიარ ადამიანებს გთავაზობთ სოციალური მუშაკის უფასო  დახმარებას.  კრიზისული სიტუაციების დროს სოციალურ მუშაკს

„ქვიარ ასოციაცია - თემიდა“  თემის წევრებს გთავაზობთ უფასო იურიდიული დახმარების სერვისს, რომელიც მოიცავს: სასამართლო წარმომადგენლობას, სატელეფონო/დისტანციურ კონსულტაციას -

თუკი გჭირდება გენდერულ ტრანზიციაზე გაიგო მეტი სხვა ტრანს/არაბინარული ადამიანებისაგან ეს სერვისი შენთვისაა. თანასწორთა განმანათლებელბი გასწევენ კონსულტაციებს ონლაინ ან

ტრანს და ქვიარ ადამიანებს თემიდა გთავაზობთ აივ და სხვა სქეოსობრივი ინფექციების პრევენციულ პაკეტს: კონდომები (პრეზერვატივები), ლუბრიკანტები და აივ

“ქვიარ ასოციაცია –  თემიდა” ტრანს/ქვიარ ადამიანებს სთავაზობს ფსიქოლოგის უფასო მომსახურებას.  ფსიქოლოგის მომსახურება მოიცავს  პირველად კონსულტაციას. ფსიქო-დიაგნოსტიკას, თერაპიას, საჭიროების

თუ გსურს პირადობის მოწმობაში სახელის ცვლილება, “ქვიარ ასოციაცია თემიდა” ტრანს ადამიანებს სთავაზობს სახელის შეცვლის მხარდაჭერის უფასო სერვისს.