TransConference 2022
ტრანსკონფერენცია 2022 (1)
ტრანსკონფერენცია 2022 (1)

ქვიარ ასოციაცია – თემიდამ გამართა მეოთხე, ყოველწლიური  ტრანსკონფერენცია.  სიმბოლურად ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით ტრანს აქტივისტების და სათემო ორგანიზაციების ყველაზე მასშტაბური შეხვედრა თბილისში 19 ნოემბერს გაიხსნა და ორი დღე გასტანა.

ტრანსკონფერენცია ყოველწლიურად ტრანს საკითხებზე, საქართველოში და კავკასიის რეგიონში ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე ფოკუსირდება. წლევანდელი სემი-აკადემიური კონფერენციის თემა გახლდათ საჯარო გრძნობები და ტრანს* აქტივიზმი.

„როგორ უნდა გავერთიანდეთ საერთო გამოწვევების წინაშე? როგორც შეგვიძლია ცვლილებების შანსი და ღირსეული არსებობის შესაძლებლობები გავაჩინოთ? ვინ ქმნის სიმართლესა და ცოდნას ჩვენი ცხოვრების შესახებ? როგორ შეგვიძლია ჩვენი ყოფა პოლიტიკურად ვთარგმნოთ? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პოლიტიკურ სუბიექტებად ვიქცეთ, ვისი ხმაც ისმის და ვის სხეულსაც ფასი აქვს?“, — ამ კითხვებზე შედგა დისკუსია ტრანს აქტივისტებს, სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაინტერესებული საზოგადოებას შორის. ორგანიზატორების მიზანი გახლდათ ამ დისკუსიებისთვის შეიქმნათ სადისკუსიო სივრცე, სადაც პატივისცემით ეპყრობიან  და თვალსაჩინოს ხდება ტრანს* გამოცდილებებს, ისტორიები და პოლიტიკა.

კონფერენცია ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი პერფორმანსებით და საქართველოში ნიდერლანდების ელჩის, მაიკე ვან კოლდამის, გაეროს განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლობისა და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლის, ემა სმითის გამხსნელი სიტყვით დაიწყო, რომელმაც სოგის (სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობა) მიმართულებით ევროსაბჭოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ ისაუბრა.

ნახევრად აკადემიური ტრანს* კონფერენცია მნიშვნელოვან ტრანს* საკითხებზე თეორიულ პერსპექტივებსა და აქტივისტების ცოცხალ გამოცდილებებსა და ხედვებს მოიცავდა და  4 თემატურ პანელად იყო დაყოფილი, რომლის წევრებმაც მოდერატორებთან ერთად განიხილეს ტრანსგენდერი ადამიანების წინაშე არსებული არაერთი გამოწვევა, სახელმწიფოს მიდგომა და პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელიც ტრანს* ადამიანების მიმართ გულგრილობითა და მათი გარიყვით გამოირჩევა.

ტრანსკონფერენცია 2022 (2)
ტრანსკონფერენცია 2022 (2)

პირველი პანელის მონაწილეებმა, ნიკოლო ღვინიაშვილმა და ლანა მირუაშვილმა ტრანსგენდერი ადამიანების წინაშე არსებული ის ყოველდღიური გამოწვევები განიხილეს, რომლებიც ტრანს* ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან წინაღობად იქცევა. მათ შორის, გენდერის სამართლებრივი აღიარების მიმართულებით არსებული ხარვეზები საკანონმდებლო ჩარჩოში, გენდერის მარკერის ცვლილებისთვის სქესის კვლავმინიჭების მოთხოვნა, რაც დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ, ტრანს* ადამიანებისთვის, რომლებიც საზოგადოებრივი განწყობებისა და სახელმწიფოს გულგრილობის გამო ხშირ შემთხვევაში ხელი რთულად ან საერთოდ არ მიუწვდებათ ღირსეული ანაზღაურებისა და პირობების მქონე დასაქმების ადგილებზე. გარდა ამისა, მათ ისაუბრეს იმაზეც, რომ კანონი არ ითვალისწინებს იმ ტრანს* ადამიანებს, რომელთაც არ სურთ ტრანზიციის სამედიცინო კუთხით გავლა ( ჰორმონალური თერაპია, ოპერაციები და ა.შ.),

ტრანსკონფერენცია 2022 (3)
ტრანსკონფერენცია 2022 (3)

პანელის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ გენდერის სამართლებრივ აღიარებასთან დაკავშირებული მიდგომა ტრანსგენდერ ადამიანებს პრობლემას უქმნის მოგზაურობისას, დასაქმებისას, პენიტენციალურ სისტემაში მოხვედრისას, განათლების თუ ჯანდაცვის სერვისების მიღებისას. ამასთან, კონფერენციაზე განხილული იყო ტრანს* სპეციფიკური ჯანდაცვის პოლიტიკის არარსებობა, რაც ტრანსგენდერ ადამიანებს გამოუვალ მდგომარეობაში აყენებს და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.

მეორე პანელი, ცოდნის წარმოება და ტრანს* ადამიანები შეეხებოდა თეორიულ ცოდნის წარმოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, ასევე იმ გახლეჩილობას, რომელიც წარმოებულ ცოდნას აშორებს იმ ადამიანებისგან, ვისთვისაც და ვის შესახებაც ეს ცოდნა იქმნება. პანელის ფარგლებში, ასევე, განხილული იყო ტრანს* საკითხებთან დაკავშირებით არსებული ცოდნა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, საერთაშორისო ნდობის მქონე ორგანიზაციებშიც კი ნაკლებად გვხვდება.

ტრანსკონფერენცია 2022 (4)
ტრანსკონფერენცია 2022 (4)

კონფერენციის კიდევ ერთი პანელი, სუბიექტურობა და ტრანს* მობილიზაცია, ტრანსგენდერი ადამიანების მობილიზებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს შეეხებოდა და, მათ შორის, საქართველოს რეგიონებში მომუშავე აქტივისტების გამოცდილებას ასახავდა. მომხსენებლებმა ისაუბრეს ტრანსგენდერი ადამიანების წინაშე არსებულ ყოფით გამოწვევებზე, იმაზე, თუ როგორ ზემოქმედებს თემის წევრების სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა მათი მხრიდან ჩართულობის შესაძლებლობასა და სურვილზე. პანელის მონაწილეები ასევე შეეხნენ იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც თავად სათემო ორგანიზაციები დგანან და რომელთა გადალახვასაც მუდმივად ცდილობენ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოიცვან დაა დაფარონ როგორც თემი, თავისი მრავალფეროვნებითა და განსხვავებებით, ასევე თემის წევრების საჭიროებები.

კონფერენციის სტუმრებმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან მოწვეულ აქტივისტებს, ვუსალა ჰაჯიევას, ჰმაიაკ ავეტისიანსა და ჰამიდა გიასბაილისაც მოუსმინეს, რომელთაც სომხეთსა და აზერბაიჯანში ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, მათი სიცოცხლისთვის საშიშ განწყობებსა და ტრანსფობიურ სახელმწიფო მიდგომებზე ისაუბრეს.

ტრანს*კონფერენციაზე ასევე წარდგენილი იყო ტრანს* ადამიანებისთვის აივ/შიდსის ყოვლისმომცველი პაკეტის და აღნიშნული სოციალური ჯგუფის ცალკე სამიზნე ჯგუფად გამოყოფის აუცილებლობის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები.

გარდა ამისა, კონფერენციაზე შედგა თემიდას TikTok კამპანიის პრეზენტაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ტრანს* საკითხებისკენ საზოგადოების ყურადღების მიმართვას., ასევე, მოხდა ორგანიზაციის განახლებული ვებგვერდის წარდგენა.